Nietopéénliin, welvee!respect

Net als op veel andere plekken in Nederland werd donderdag in Breda de Kristallnacht herdacht. Het helse verleden mag immers nooit worden vergeten. Hoe deze zwarte bladzijde echter in de toekomst moet worden herdacht? Daarover blfiken de meningen nogal te verschillen.

Freek de Swart §reda De kristallnachtherdenking in Breda is er een zoals je die overal in het land wel ziet. Er is een joods monument, bloemen van Amnesty, Hebreeuwse gebeden en een burgemeester met een speech over respect. De betrokken partijen van de herdenking blijken achter de schermen echter een stuk minder eensgezind. Zo zijn er wezenlijke meningsr,'erschillen tussen voorzitter van de Nederlandse Israëlitische gemeente Breda Philip Soesan en Jan Hopman, voorzitter van Stichting Kristallnacht Herdenking Breda. ,,'We moesten in het begin aan elkaar wennen, |an en zijn achterban hadden andere ideeën", verklaart Soesan. Volgens hem sluipen er in Nederland steeds meer elementen in de herdenkingen die daar niet thuishoren. Als voorbeeld noemt hij het optreden in zor5 van de Israëlisch-Palestijnse parlementariër

Haneen Zoabi tijdens de kristalinachtherdenking in Amsterdam, Zij vergeleek toen de staat Israël met het regime in Nazi-Duitsland. Dat activiste Anne Fleur Dekker dit jaar mag spreken tijdens de kristailnachtherdenking in Groesbeek staat hem eveneens tegen. ,,Anne Fleur Dekker vroeg zich in een interview aíwat joden en het CIDI nu te maken hebben met de kristallnachtherdenking, daar zakt mijn broekvan af," |an Hopman op zijn beurt vindt dat de actualiteit wel degelijk een waardige plek verdient tijdens de herdenking.,,De gebeurtenissen van de kristallnacht staan centraal, maar we denken ook na over het zondebokmechanisme." Om die reden wcrdt naast de synagoge ook het Thrkse verzorgingshuis Làle bezocht tijdens de Bredase kristailnachtherdenking. Volgens Hopman een belangrijke groep die niet mag worden vergeten in een oprecht inclusieve samenleving.,,Islam is een van de grote wereldgodsdiensten, die wil je samenbrengen." Onenigheid of niet, aan Soesan en Hopman zal het nietliggen.,,We staan niet op een lijn, maar we respecteren eikaar. Als iedereen dat zou doen, dan wordt de wereld meteen een stukje beter", zegt Soesan begeleid door goedkeurend geknik van zijn collega-voorzitter.

À Beeld van een eerdere Kristallnachtherdenking.